About

Na stránkách Anonymous Security (AnSec) můžete shromažďovat, diskutovat a vyměňovat si informace, které mají vztah k bezpečnosti obyvatel ČR, zachování státní suverenity, demokracie a svobody slova, jakož i informace vztahující se k osobní ochraně jednotlivců (témata jako je civilní ochrana, přežití v krizových situacích, osobní bezpečnost na internetu a podobná).

Prosíme vás o dodržování několika málo pravidel:

Publikujte vždy pouze ověřené a/nebo ověřitelné informace.
Vždy uvádějte zdroj, zejména u informací, které mohou být nějakým způsobem kontroverzní.
Uvádět zdroj není nutné u obecně známých informací, u kterých není důvod očekávat vznik nejasností či rozporů, a které uvádíte pouze pro úplnost. (Např. co je to KPZ.)
Výňatky z dokumentů jiných autorů vždy řádně citujte, nejlépe s použitím generátoru citací
Je zakázáno publikování materiálů porušujících platné zákony ČR.
Myslete vždy vlastní hlavou.

My jsme Anonymous.
My jsme Legie.
Nezapomínáme.
Neodpouštíme.

Očekávejte nás.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License