Cenzura internetu

Internet je globální decentralizovaná síť, která umožňuje lidem svobodnou výměnu informací, dat a vytváření znalostních bází. Existence takovéto nekontrolovatelné sítě představuje riziko pro každý vládnoucí systém, který usiluje o potlačování demokracie a osobních svobod, ať už tak činí zjevně (represí) či skrytě. Vládnoucí systémy, které usilují o odstranění demokracie zjevně (autoritářské režimy, diktatury) ohrožuje především výměna informací a veřejná diskuse o jimi páchaných zločinch (násilné represe, političtí vězni, popravy, atd.). Svobodný internet však představuje hrozbu také pro ty vládnoucí systémy, které usilují o odstranění demokracie skrytým způsobem (manipulace veřejného mínění, netransparentní přijímání klíčových rozhodnutí, psychologické a PR operace vedené prostřednictvím mainstreamových médií, a další).

Z toho důvodu nedemokratické vládnoucí systémy usilují (s různou úspěšností) o získání kontroly obsahem sdělovaným prostřednictvím internetu, tedy de facto o provádění cenzury internetu. Zjevně nedemokratické vládnoucí systémy zpravidla cenzuru provádějí bez diskuse z pozice moci. Skrytě nedemokratické vládnoucí systémy musí své snahy o zavedení cenzury internetu nějakým způosbem formálně zdůvodnit - zpravidla se jako argumenty pro cenzuru používají tzv. "ochrana autorských práv", či "obrana proti terorismu". (Za internetový terorismus je dnes možné vydávat velmi mnoho názorových, politických, či ekonomických proudů.) Někteří politici neváhají k prosazování cenzury internetu zneužít ani témata jako je dětská pornografie.

Některé zaznamenané pokusy o zavedení cenzury internetu:

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License