Jak lze bojovat s NWO ?

„Obrovské masy lidí mnohem snáze uvěří velké lži než malé.“ (Adolf Hitler)

Máme mnoho důvodů domnívat se, že vládnoucí elity usilují o zavedení globální světovlády a kontrolu obyvatelstva pomocí moderních technologií. Chtějí tak vytvořit orwellovskou totalitu zvanou Nový světový řád (NWO). Již dnes je značná část populace ovlivňována technikami sociálního inženýrství k formám chování, které jsou v konečném důsledku sebedestruktivní a zvyšují závislost jednotlivců na systému (zadlužování, nakupování zbytečností, morální rozpad společnosti, rozpad rodiny jako základní společenské jednotky zajišťující soběstačnost, atd.)

Jak se můžete bránit?

Rodina a společnost

 • Udržujte silné vazby v rodině; stát se o vás ve stáří ani v nouzi nepostará, rodina ano.
 • Pěstujte dobré vztahy v místní komunitě - s kamarády dokážete vždycky víc.
 • Udržujte reálné sociální sítě – Facebook je jen nástroj a reálný osobní kontakt nenahradí.
 • Váš čas je omezený – čím víc přátel máte, tím méně času můžete každému z nich větovat; od množství společně stráveného času se odvíjí hloubka vašeho vztahu. Lepší je mít několik dobrých přátel a omezený okruh známých, než stovky „kontaktů“ na Facebooku a povrchních známostí.
 • Pokud chcete sdílet data, použijte místo tzv. „sociálních“ sítí alternativní služby (např. ke sdílení fotek se lze použít třeba Rajče).
 • Pokud už musíte Facebook nebo podobnou síť používat, dbejte o své soukromí. Zakažte uživatelům, aby vás označovali na fotografiích a nepřidávejte si povrchní známé jen proto, že vás o to požádají.
 • Co na internet nedáte, to tam nebude!
 • Pokud musíte žít ve městě, snažte se udržet si kontakt s venkovem.

Ekonomika a politika

 • Nakupujte pravé potraviny od místních výrobců. Jsou kvalitnější než náhražky ze supermarketu a podporujete tím ekonomiku vlastní země – ne tržby nadnárodních koncernů.
 • Zajímejte se o veřejný život a veďte k tomu své blízké. Mluvte s nimi o hrozbách, které přináší centralizace moci v rukou nedemokratických či kvazidemokratických institucí typu EU.
 • Vzdělávejte sebe i své blízké, podporujte ekonomickou gramotnost. Socialistické elity se snaží ohlupovat národ, aby mohly přenos pravomocí z národních vlád a parlamentů na nevolené evropské úředníky vydávat za boj proti krizi. Ekonomicky gramotnému člověku přitom musí být jasné, že přerozdělování a splácení dluhů novými dluhy krizi ještě více prohlubuje.
 • Učte sebe a především své děti přírodním vědám – matematice, fyzice, biologii, elektrotechnice, či lékařství. Odbornost, která musí mít viditelné výsledky, nepodléhá snadno politickým tlakům.
 • Učitelé, učte žáky pochybovat o tom, co je jim předkládáno k věření. Pouze zpochybňování paradigmat vede k poznání. Vychovávejte zvídavé odborníky, ne papouškující kecaly.
 • Snažte se platit v hotovosti, platba kartou dává někomu na druhé straně systému informace o tom, co nakupujete, co vás zajímá a jak na vás cíli.
 • Podporujte OpenSource-, Wiki- a podobné kolaborativní projekty.
 • Co si vypěstujete nebo vyrobíte, je celé vaše. Systém vás okrádá především prostřednictvím daní. Polovinu z toho, co vyděláte, musíte odevzdat na daních, které platíte jakmile vezmete do ruky peníze (když vám zaměstnavatel vyplácí mzdu, i když nakupujete). Produkty vaší vlastní práce vám zůstanou celé – můžete je spotřebovat, nebo vyměnit se sousedy.

Zdraví

 • Nekuřte – je to závislost, která umožňuje systému ovládat vás. Vyhněte se vůbec všem formám závislostí.
 • Sportujte, udržujte se v kondici, hýbejte se, jezděte do práce na kole, nebo choďte pěšky.
 • Seznamte se s léčivými účinky rostlin – často je můžete použít místo drahých léků.
 • Prevence je vždy jednodušší a levnější než léčba.

Pamatujte: To, že jste paranoidní, ještě neznamená, že po vás nejdou:) Pro marketéry, bankéře a technology moci jste vždycky pouze cíl (cílová skupina, konzument) – nikdy partner.

Nový světový řád může být poražen jedině vaším každodenním životem. Vaším prvořadým úkolem je vysvětlit co nejvíce lidem ekonomickou a mocenskou podstatu podvodu zvaného "Evropská unie".

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License