Jak vytvořit vlastní buňku Anonymous

Protože se nám stále ozývá velké množství příznivců, kteří se zajímají o to, jak se do činnosti Anonymous zapojit nebo jak rozšířit veřejné podvědomí o Anonymous, rozhodli jsme se sepsat krátký text s doporučeními, který by vám mohl pomoci při vytváření vaší vlastní buňky. Než začnete se samotnou přípravou, doporučujeme si pomocí vyhledávače udělat vlastní rešerše, které vám Anonymous lépe představí a které vám odhalí i třeba ten aspekt, na který se chcete vy sami zaměřit.

V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že Anonymous nejsou organizace s hierarchickou strukturou, nemusíte se tedy ptát na svolení nějakého pléna, které by vaši skupinu oficiálně ustanovilo. Pokud však chcete, aby vaše skupina byla úspěšná, doporučujeme následující postup:

1) Rozhodněte se, jestli se budete věnovat aktivitám v "reálu", nebo ve "virtuálu" (případně obojí)

Tohle je první krok, během kterého zvažujete své schopnosti a možnosti, buďte tedy sebekritičtí a sebereflexivní, protože si určujete objem vlastní práce, kterou budete chtít vykonávat. Přestože s dostatkem času není problém se věnovat oběma rovinám zároveň, pro začátek doporučujeme se zaměřit jen na jednu. Tím, že si dopředu naložíte megalomanský úkol "Spasit svět." (nebo něco podobně neurčitého), nedosáhnete vůbec ničeho, protože nebudete vědět, jaký postup zvolit. V ten okamžik se z vás mohou snadno stát ovečky pro různé politické i antipolitické organizace, které chtějí využít vaší bezradnosti a snaží se vám vnutit svá "hotová řešení", která stojí na lžích a manipulaci (jako nejznámější příklad postačí připomenout naše parlamentní strany).

2) Zapojte se a zapojte ostatní

Pokud se nevěnujete vyloženě sólo akcím, budete ve své buňce potřebovat Anony, kterým můžete bezvýhradně věřit. A to i za předpokladu, že se nevěnujete žádné činnosti, která je z důvodu nedokonalosti naší legislativy označována za "ilegální". Jen v kolektivu, který je schopen se dohodnout, má jasný záměr a jasně připravený plán svých projektů, je možné se věnovat konstruktivním aktivitám. Nesnažte se tedy, aby měla vaše skupina "přes 9000 hlav", nepokoušejte se zbytečně o masovost. Dobře sladěné malé buňky, které jsou schopny se nezávisle na ostatních zapojit do hromadných operací, ale zároveň dokáží i samostatně fungovat v izolaci při plnění vlastních projektů, jsou mnohem užitečnější než dav lidí, kteří na sebe jen neustále křičí a z něčeho se osočují. Nedá se říct, jaký počet je ideální, hodně to závisí na činnosti, které se věnujete. Vždy ale platí, že méně je častokrát více a že je lepší navozovat krátkodobé spolupráce, než se pokoušet vytvořit něco jako "centrálu".

3) Realizujte se

Chopte se tedy svého nápadu, dohodněte se se známými, připravte si koncepci fungování a strukturu rozhodování, rozdělte si úkoly, zkuste navázat kontakty s ostatními Anony. A jednoduše udělejte přesně to, co chcete, ve chvíli, kdy chcete. Může se jednat prakticky o cokoliv; od vylepování plakátů, psaní článků, tvoření videí, přípravu demonstrací, až po "omalovánky" přes SQL injekce, DOX, odepření přístupu na cílovou stránku, poskytování leaků a odposlechů a tak dále. Cokoliv, co chcete dělat, dělat můžete, jen se k tomu musíte odhodlat.

Zdravíme vás, my jsme Anonymous. Vy, kteří se nás snažíte odhalit-vězte: Jsme učitelé a lékaři. Jsme právníci a soudci. Jsme vojáci a hasiči. Jsme tovární dělníci, jsme popeláři a úklidové čety. Jsme inženýři a IT specialisté. Jsme zoufalí a opuštění, které míjíte na ulici. Jsme milionáři, kteří mají svědomí. Jsme policisté, kteří se odváží vzepřít ilegálním rozkazům. Jsme vlastenci, kteří odmítají slepě poslouchat a dívat se jinam. My jsme šedivé stáří i nová krev mládí. My jsme vaše matky, dcery, synové a otcové. Všem lidem na všech úrovních státní moci, vládních agentur, armády a médií: Žijete pod diktátem policejního státu, ovládaného korporacemi a obchodníky. Vaše vlády už padly - byly svrženy zevnitř.

Rozsah korupce již není možné řešit jakýmikoliv volbami, které nám nabízíte. Vlády, které nehodlají sloužit potřebám lidí, nemají právo na existenci. Je vaší povinností vytvořit opozici vůči nezákonné oligarchii, která uchopila moc a zneužívá ji ve prospěch vlastních zisků a zájmů. Je na vás projevit nesouhlas, klidně a veřejně, slovy i činy. Je to vaše vlastenecká povinnost postavit se proti tyranským a despotickým systémům, které pomáhala vytvořit chamtivost a apatie. Jejich demonstrace síly je pouze ukázkou jejich slabosti. Ukažme jim, jak silní dovedeme být my! Prostřednictvím nenásilného odporu můžeme vyhrát.

Pokud neprojevíte svůj nesouhlas, vaše děti vyrostou ve státě založeném na sociálním darwinismu a absolutní moci nelegitimní oligarchie, kde politici jsou pouze prostitutky a vykonavatelé vůle korporací. Pokud neprojevíte svůj nesouhlas, příští generace budou znát vaši zemi jako krajinu beznaděje, ve které svobodu slova a práva určuje bohatství. Pokud neprojevíte svůj nesouhlas, každý voják, který padl ve službě vaší vlasti, zemřel pouze za absolutní zisky z korupce, pouze jako žoldák soukromé armády bank, spekulantů a nadnárodních korporací. Pokud nechcete vidět realitu těchto slov - spěte dál. Odpočívejte v pokoji, dokud se nevzbudíte do absolutní tyranie. Ale pokud jste si vědomi pravdivost těchto prohlášení, pokud tohle není svět, který chcete zanechat svým blízkým, vězte: Každý může být Anonymous. Zkorumpovaní se nás bojí, poctiví nás podporují stateční se k nám přidávají….

Nejsme soukromá armáda žádného náboženství, vlád, politiků ani kult. Jsme lidé, jediný systém. Vyzýváme všechny občany: Shánějte, sdílejte a archivujte všechna data o špinavostech, korupci a zneužívání moci! Musíme projevit nesouhlas! My jsme Anonymous. Jsme Legie. Neodpouštíme. Nezapomínáme. Můžete nás očekávat. Přidejte se k nám.

Zdroj: http://pastehtml.com/view/bvuqzc4b8.html

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License