Kolaps společnosti

Kolaps společnosti nebo civilizace je nejčastěji chápán jako zásadní a nečekaná změna společnosti, která výrazně (zpravidla negativně) ovlivní život všech členů společnosti a může vést (a často vede) i k jejímu zániku. Kolapsy mohou mít různé příčiny (v životním prostředí, vyčerpání zdrojů, přírodní katastrofy), většinou se však na vzniku kolapsu podílí více faktorů.

Termínem ekonomický kolaps můžeme označit takový kolaps, který má jednu z hlavních příčin v ekonomické struktuře společnosti.

Kolaps je nutně ze své povahy něco zásadně nechtěného, co se projeví jako náhlá a zásadní změna struktury dané entity. Kořeny kolapsu lze obvykle vysledovat v době mnohem dřívější. (…) Typické pro kolaps společnosti či civilizace je především to, že společnost si ani neuvědomuje, že ke kolapsu spěje, nebo že by bylo něco až tak moc v nepořádku.1

S kolapsem kultur či civilizací se pojí několik významných charakteristik, které se dají shrnout zhruba takto (Bárta et al., 2011):2

  • kolapsy jsou obecně nepředpověditelné a tedy neočekávatelné
  • v době těsně před kolapsem musí dojít k náhlému poklesu výnosů v ekonomickém smyslu
  • během kolapsu dochází k náhlé a výrazné změně komplexity
  • během kolapsu zanikají stávající zásadní struktury nezbytné pro řídící činnost daného systému
  • během kolapsu dochází k decentralizaci, despecializaci, poklesu míry organizovanosti a sociální nivelaci společnosti
  • civilizace obvykle dospívají do kritického stavu díky své vnitřní dynamice, ale na iniciaci (spuštění) vlastního kolapsu se často podílí vnější impulz
  • proces kolapsu není lineární, evoluční, vše se děje skokově
  • během procesu kolapsu může také dojít k zásadní ztrátě či proměně etnicity na daném území, vymizení duchovního substrátu, propadu vzdělanosti apod.
  • to, že nastává kolaps, si lidé obvykle uvědomí až v jeho konečné fázi, kdy je na všechno zpravidla pozdě

Zdroje informací o problematice přežití v situaci kolapsu společnosti

Free Pub
Unit Survival
Postapo - Poměrně navštěvovaný web české survival komunity na adrese Postapo.cz

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License