Nový světový řád (New World Order, NWO)

Nový světový řád je myšlenka jednotné světové vlády, která v extrémním pojetí po všech stránkách kontroluje veškeré dění na světě a život všech jednotlivých obyvatel. V běžné mluvě se pojmu užívá k označní snah o sjednocení kontroly nad státy světa (a jejich obyvateli) v rukách omezené skupiny mocných lidí, především funkcionářů mezinárodních organizací (OSN, Světová banka, Evropská unie, ECB, apod.) a nadnárodních korporací.

Konspirační teorie

Většinovou společností a drtivou většinou představitelů oficiální moci bývá myšlenka NWO označována za konspirační teorii, která nemá reálný základ. Například Karel Schwarzenberg označil v jedné televizní debatě dotazy týkající se jeho členství ve skupině Bilderberg za "pitomosti".

Zastánci konspiračních teorií naopak tvrdí, že malá skupina mezinárodních elit kontroluje a manipuluje vlády, průmysl a mediální organizace po celém světě a že primárním nástrojem, který používá k ovládnutí národů, je systém centrálního bankovnictví. Podle zastánců konspiračních teorií skupina konspirátorů financovala a v některých případech i způsobila většinu velkých válek za posledních 200 let, a to zejména prováděním útoků pod falešnou vlajkou. Stojí za útoky z 11. září 2001, či za "válkou proti terorismu". Úmyslně způsobuje inflaci a krize.

Podle této teorie se nalézají tajní agenti pracující pro Nový světový řád ve vysokých funkcích ve vládách a průmyslu. Také údajně manipulují s mainstreamovými masmédii, která mají mít za úkol vysílat hlavně neškodnou zábavu a udržovat lidi v nevědomosti. Za agenty nového světového řádu jsou považováni mezinárodní bankéři, zejména vlastníci soukromých bank zapojených do Federálního rezervního systému, Bank of England a jiných centrálních bank, a členové Rady pro zahraniční vztahy, Trilaterální komise a skupiny Bilderberg. Nový světový řád také má mít pod kontrolou nadnárodní a globální organizace, jako jsou Evropská unie, Organizace spojených národů, Světová banka, Mezinárodní měnový fond a navrhovaná Severoamerická měnová unie.

Podle teorie, tato skupina konspirátorů, touží dosáhnout jedné světové měny a jediné světové vlády. Někteří konspirační teoretici tvrdí, že chtějí lidem implantovat RFID čipy a uskutečnit tak tzv. čipovou totalitu, nebo dokonce uměle redukovat lidskou populaci. V rámci některých teorií se také uvádí, že do Nového světového řádu jsou zainteresovány i různá tajná společneství, např.: Ilumináti, nebo Svobodní zednáři.

Fakta

paroubek2.jpg

Fakta v souladu s konspiračními teoriemi

NWO v programu Evroských socialistů

Pojem "new global order" i některé dílčí aspekty globalizace světové moci jsou součástí oficiálního programu Strany evropských socialistů (Party of European Socialists, PES), která je druhou nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu (2012). Program konkrétně obsahuje např. tyto body:1

  • podporovat vytváření nových globálních vládnoucích a "demokratických" institucí
  • společná zahraniční a obranná politika EU
  • společná imigrační politika EU (již naplněno přijetím Lisabonské smlouvy)
  • likvidace tzv. "daňových rájů" (tj. zemí s lepší daňvou konkurenceschopností; nízké daně představují představují nebezpeční pro socialistický model hospodaření)
  • vytvoření jedné planetární banky
  • antidiskriminační legislativa a vyrovnání rozdílů mezi mužem a ženou
  • a další.

Our concrete objectives are to fight for a progressive European external agenda…, promoting a new global governance and democratic institutions; promoting fair trade, sustainable economic relations, international, solidarity and policies against world poverty.2

Vznik ESM

Evropský stabilizační mechanismus (ESM) je nadnárodní instituce, jejíž představitelé nejsou demokraticiky voleni. Přesto požívají značné míry imunity. Schválením ESM se státy eurozóny neodvolatelně a bezpodmínečně zavázaly "zaplatit jakýkoliv kapitálový požadavek, který vůči nim bude (ze strany ESM, pozn.) učiněn, do sedmi dnů od přijetí tohoto požadavku." Fond samotný přitom nepodléhá žádné kontrole ze strany národních vlád, jeho prostory jsou nedotknutelné a manžeři nežalovatelní. Při prosazování ESM hrály významnou roli osoby a organizace spojované s NWO:3

Fakta v rozporu s konspiračními teoriemi

Zatím nebyla popsána.

Fakta ostatní, neutrální, sporná, či s nejasným významem

Dluhové otrokářství

Existuje zatím neprokázaná možnost, že hospodářská krize byla vyvolána uměle a je záměrně prodlužována, aby posloužila jako záminka pro transfer kompetencí od národních paralemntů a vlád do rukou nevolených evropských úředníků. Viz samostatný článek: Dluhové otrokářství

Pravděpodobná realita

Vzhledem ke známým faktům nelze zpochybnit existenci úzké skupiny velmi mocných lidí, kteří se pravidelně setkávají (např. na úrovni skupin Bilderberg, Římský klub, či Trilaterální komise). Obsah schůzek některých skupin není znám. Je velmi nepravděpodobné, že se tito lidé setkávají pouze za účelem přátelského popovídání. Skupina velmi mocných lidí tedy nepochybně existuje, její členové mezi sebou komunikují a velmi pravděpodobně se snaží spolupracovat při dosahování svých cílů. Některé z těchto cílů jsou známé a veřejně deklarované (např. politická a ekonomická unie v Evropě, či redukce populace deklarovaná Římským klubem), jiné mohou být tajné.

Je pravděpodobné, že osobní vazby mezi jednotlivými členy skupiny velmi mocných vznikají již během studií na prestižních školách, a mohou souviset s členstvím v různých studentských spolcích.

Vliv různých tajných spolků, jako jsou Svobodní zednáři, sice nelze vyloučit, ovšem dosud nebyl dostatečně popsán. Navíc hlasatelé těchto teorií a způsob zpracování materiálu nepůsobí vždy příliš důvěryhodně a jejich tvrzení je obtížné doložit.

Souvislost osobních vazeb a rozhodnutí mocných s existencí mimozemských civilizací je velmi nepravděpodobná.

Nový světový řád v literatuře

Myšlenku Nového světového řádu románově popsali např. George Orwell v románu "1984", nebo Aldous Huxley v románu "Konec civilizace".

Obrana proti NWO

Viz samostatný článek: Jak lze bojovat s NWO ?

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License