Unit Survival

Unit Survival je web zaměřený na problematiku přežití ekonomického kolapsu, především na obranu a soběstačnost. Autoři přináší kromě vlastních materiálů také odkazy na zprávy z médií, nicméně nejedná se o vyčerpávající monitoring tisku. Mezi zprávami lze nalézt i významné, ověření hodné informace - server například s odvoláním na poradenskou společnos Gallup informoval, že počet Američanů, kteří mají doma nebo v blízkosti domova střelnou zbraň vzrostl za poslední rok o 6 procentních bodů na 47 procent. (zdroj).

Web obsahuje řadu praktických návodů na přežití krizových situací a také k přípravě na ně.

Web sídlí na adrese http://www.unitsurvival.cz/

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License