Vraťte nám stát

Vraťte nám stát je občanská inciativa, která usiluje o změnu současného pseudodemokratického systému. Inciativa konstatuje, že v České republice v současné době (2012) de facto neexistuje demokratický právní stát, skutečná moc je v rukou korupčních sítí, mafiánů a organizovaného zločinu, který prorostl do veřejné sféry a všech orgánů státu takovým způsobem, že fakticky převzal kontrolu nad výkonem moci a ve velké míře vyřadil jednotlivé obranné mechanismy společnosti. V tomto hodnocení se iniciativa v zásadě shoduje se závěry Výroční zprávy BIS za rok 2010:

Český organizovaný zločin nejvyšší úrovně má podobu vlivových (klientelistických) sítí a podnikatelsko-mocenských struktur. Prostřednictvím legálních ekonomických subjektů profituje zejména systematickým obohacováním se na veřejných rozpočtech a firmách se státní majetkovou účastí. Podnikání představitelů takových struktur (prostřednictvím legálních obchodních subjektů) je však zároveň doprovázeno uplatňováním vlivu na orgány státní správy a samosprávy, na legislativní proces, ale i na státem ovládané podniky atd. Jejich činnost má povahu kriminality bílých límečků, přičemž rozlišit legální postupy od nelegálních je stále obtížnější.1

Iniciativa Vraťte nám stát si klade tyto cíle:2

  • sestavit občanskou komisi, která vyšetří napojení organizovaného zločinu a kmotrů na politiku, veřejnou správu a justici;
  • zajistit odtajnění a zveřejnění materiálů BIS, týkajících se aktivit lobbistů, kmotrů a mafiánů a jejich propojení na politiky a další veřejné činitele;
  • zajistit vyvození odpovědnosti, včetně trestní, vůči všem aktérům;
  • prosadit návrhy zákonů, které zabrání opětovnému vzniku mocenského monopolu.

Úplný text prohlášení

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License